El Consell Escolar el formen representants de tota la comunitat educativa: direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, un representant de l'administració local, un representant de l'AMPA i altres persones que el mateix consell consideri necessàries. Vetlla pel bon funcionament i organització del centre i participa en la presa de decisions relacionades; el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.


Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres, les properes eleccions es convocaran el 2018. Per ser representant del sector pares i mares només cal tenir ganes de formar-ne parti i  tenir disponibilitat horària per participar a les reunions que es fan en dimecres o dijous (alternats) a les 17h, es solen celebrar entre 4 i 6 reunions al llarg del curs.

Consulteu la Web Família i Escola, on hi trobareu informació sobre els consells escolars, les seves funcions i la seva importància.

 

Els membres actuals del consell escolar del Rivo Rubeo

Lola Miró

 

Presidenta 

Eva Bretones

 

Secretària 

Marina Llonch

 

Cap d'estudis

M. José Asensio

 

Representant mestres 

Chema Gracia

 

Representant mestres 

Geòrgia Navarro

 

Representant mestres

Vero Suazo

 

Representant mestres

Cristina Canadell

 

Representant pares i mares

Glòria Martínez

 

Representant pares i mares

Emma Pernas

 

Representant pares i mares

Emilio Sánchez

 

Representant pares i mares

Hermínia González

 

Representant AMPA

Raquel Jabonero

 

Representant personal no docent

Ariadna Cavero

 

Representant Ajuntament

Go to top