Tots els encàrrecs i avisos (dietes, canvis d’horaris, persones que recullen els infants, medicaments, etc.) s’han de comunicar mitjançant el full d’incidències que trobareu a la web o a consergeria. Aquest full l’heu de lliurar al/a la  tutor/a o a la conserge. Heu d’evitar els encàrrecs telefònics. A partir de 3r algunes d’aquestes informacions es poden fer via agenda.

Tota notificació de menjador només pot fer-se arribar a través del full d’incidències.

Descarrega-te'l!

Go to top