El Projecte Educatiu de Centre que podeu consultar tot seguit va ser renovat i aprovat el 2016. Darrera d’aquest Projecte hi ha molta feina, treball en equip i 10 anys d’observació, reflexió, experiència, innovació, motivació, implicació... Aquest PEC no parteix de zero, explica el procés de desenvolupament i aprenentatge del Rivo Rubeo com a centre i com a comunitat educativa. Per tant, parteix del PEC del 2010 i compta amb una fase fonamental de recull de tota la feina feta durant aquests primers deu anys fent escola. Ha estat fonamental en la seva elaboració tenir present la participació de la comunitat tant en actuacions prèvies a la redacció, com en la revisió i aprovació i la proposta de seguiment i avaluació dels objectius. Com es pot comprovar al llarg del PEC, aquest és un document que recull multitud d’acords de Claustre que són fruit del treball de reflexió que ha comportat el propi desenvolupament organitzatiu i de les formacions FIC dels darrers cursos.

 

Projecte Educatiu de Centre

Índex

1. ANÀLISI DEL CONTEXT

2. TRETS D'IDENTITAT

3. OBJECTIUS DEL CENTRE

4. AVALUACIÓ

5. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

6. PRINCIPIS ORGANITZATIUS

ANNEX I. Procés d'elaboració i aprovació

ANNEX II. Seguiment dels indicadors

ANNEX III. Definició de llocs amb perfil singular

 

 

...I per veure-ho més clar...

Go to top